BISKUPI DIECEZJI

Biskup Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji

Biskup Jacek Grzybowski –biskup pomocniczy

ORGANIZATORZY

Grupa Czerwono-Zielona

Ksiądz Rafał Goliński  – Kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej i Przewodnik Gruby Żółtej
(wikariusz par. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach)

Ks. Roman Kot, proboszcz par. MB Pompejańskiej w Warszawie