Regulamin
XXXV  Praskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

1. Zapisany na pielgrzymkę pielgrzym zobowiązuje się do:
– zachowania pokutnego charakteru pielgrzymowania
– aktywnego uczestnictwa we Mszy św., rozważaniach, konferencjach, modlitwach, śpiewach i dyskusjach
– zrezygnowania z palenia tytoniu, picia alkoholu i jedzenia lodów
– przestrzegania niniejszego regulaminu
– przestrzegania poleceń Kierownika Pielgrzymki, Przewodnika grupy oraz służb pielgrzymkowych.
Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który jest znakiem przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej. Dlatego nosimy go w widocznym miejscu.

2. Zewnętrznym wyrazem Chrystusowego przykazania miłości niech będzie wzajemna pomoc oraz zwyczaj zwracania się do siebie: siostro i bracie.
Na trasie będziemy częstowani przez Gospodarzy. Jest to ich Dar dla nas – pamiętajmy o podziękowaniu.

3. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów kodeksu ruchu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych. Idziemy prawą stroną drogi w kolumnie. Do przodu grupy przechodzimy zawsze z prawej strony grupy.

4. Wędrowanie przed krzyżem (znakiem grupy) jest zabronione. Przejazd samochodem wyłącznie za zgodą lekarza pielgrzymki lub osoby przez niego upoważnionej.

5. Bagaż „ciężki” taki jak: plecak, namiot oddajemy na samochód przydzielony grupie. Bagaż ten należy podpisać. Bagaż powinien być tak zabezpieczony, aby uniemożliwić wysypanie się drobnych przedmiotów. Bagaż ten zdajemy rano na samochód, odbieramy wieczorem na noclegu.
Nie zalecamy zabierania rzeczy wartościowych, ponieważ niszczą się w czasie drogi.

6. Ubieramy się w skromny swobodny ubiór.
Zalecamy, aby nie nosić odzieży elastycznej lub sztucznej, ponieważ powoduje ona zwiększoną potliwość oraz częste podrażnienia skóry. Najlepsza jest bawełna, wełna, len itp. Bardzo ważne są buty – aby były mocne, rozchodzone, wygodne i najlepiej o jeden numer większe.

7. W drogę zabieramy ze sobą w małym chlebaku (plecaku):
– różaniec, modlitewnik, śpiewnik, legitymację pielgrzyma,
– jedzenie, nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),
– potrzebne nam leki oraz środki opatrunkowe, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, zasypkę itp. Pielgrzymkowa służba medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i noclegach.

8. Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez Kwatermistrza, odpowiednio oznaczonych (stodoły, pomieszczenia gospodarcze, pola namiotowe). Starajmy się nie nadużywać gościnności Gospodarzy. Nie wolno używać otwartego ognia w pobliżu stodół, pastwisk – używamy wyłącznie latarek elektrycznych. Niezwykle starannie pilnujemy, aby nie zostawić na pastwiskach i w stodołach małych, ostrych przedmiotów takich jak: igły, szpilki itp.
Nie używamy również w tych miejscach dezodorantów i innych substancji zapachowych (przecież siano jest pokarmem dla zwierząt).
Zabrania się wspólnego nocowania sióstr i braci.
Od godz. 22:00 do pobudki obowiązuje cisza nocna i zakaz poruszania się po miejscowości noclegowej.
Na trasie pielgrzymki, postojach, noclegach zachowujemy czystość i porządek.

9. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się następujące sankcje:
– odpowiedni wpis do legitymacji pielgrzyma,
– usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pielgrzymów oraz księdza proboszcza parafii pielgrzyma.

10. Wszystkie samochody towarzyszące pielgrzymce muszą mieć zezwolenie Przewodnika Pielgrzymki.