XXXVI Praska Pielgrzymka Piesza
Regulamin

 1. Zapisany na Pielgrzymkę Pielgrzym zobowiązuje się do:
  • zachowania pokutnego charakteru pielgrzymowania,
  • aktywnego uczestnictwa we Mszy św., rozważaniach, konferencjach, modlitwach, śpiewach i dyskusjach,
  • zrezygnowania z palenia tytoniu i picia alkoholu,
  • przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • przestrzegania poleceń Kierownika pielgrzymki, Przewodnika grupy oraz służb pielgrzymkowych

Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który jest znakiem przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej, dlatego należy go nosić w widocznym miejscu.

 1. Zewnętrznym wyrazem Chrystusowego przykazania miłości niech będzie wzajemna pomoc oraz zwyczaj wzajemnego zwracania się do siebie: „siostro”, „bracie”.
  Na trasie będziemy częstowani przez Gospodarzy. Jest to ich Dar dla nas – pamiętajmy o podziękowaniu.
 2. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych. Pielgrzymka porusza się prawą stroną drogi w kolumnie. Do przodu grupy pielgrzym może przejść wyłącznie z prawej strony (po poboczu).
 3. Wędrowanie przed krzyżem, który oznacza początek pielgrzymki, oraz za znakiem „koniec pielgrzymki” jest zabronione. Przejazd samochodem może się odbyć wyłącznie za zgodą służb medycznych
 4. Bagaż „ciężki” taki jak: plecak, namiot należy oddać na samochód transportujący bagaże. Bagaż należy podpisać i zabezpieczyć, aby uniemożliwić wysypanie się drobnych przedmiotów. Bagaż należy zdać rano przed wyjściem, a odebrać wieczorem na noclegu.
 5. Ubieramy się w skromny swobodny ubiór, odpowiedni do pokutnego charakteru pielgrzymki.
 6. W drogę należy zabrać ze sobą w małym plecaku (chlebaku):
  • różaniec, modlitewnik, śpiewnik, niniejszy regulamin z legitymacją pielgrzyma,
  • jedzenie, nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),
  • potrzebne nam leki oraz środki opatrunkowe, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, zasypkę itp.

Pielgrzymkowa służba medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i noclegach.

 1. Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez Kwatermistrza (stodoły, pomieszczenia gospodarcze, pola namiotowe), odpowiednio oznaczonych.
  Starajmy się nie nadużywać gościnności Gospodarzy. Nie wolno używać ognia otwartego w pobliżu stodół, pastwisk – należy używać wyłącznie latarek elektrycznych .Niezwykle starannie należy pilnować, aby nie zostawić na pastwiskach i w stodołach małych, ostrych przedmiotów takich jak: igły, szpilki itp. Nie należy używać również w tych miejscach dezodorantów i innych substancji zapachowych. Zabrania się wspólnego nocowania Sióstr i Braci. Od godziny 22.00 do pobudki obowiązuje cisza nocna i zakaz poruszania się po miejscowości noclegowej. Na trasie pielgrzymki, postojach, noclegach należy zachować czystość i porządek.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem Pielgrzymki możliwe jest usunięcie z pielgrzymki oraz powiadomieniem księdza proboszcza parafii pielgrzyma.
 3. Wszystkie samochody towarzyszące pielgrzymce muszą mieć zezwolenie Kierownika Pielgrzymki.
 4. Służby pielgrzymkowe nie organizują transportu powrotnego do Warszawy ani noclegu w Częstochowie. Pielgrzymi pozostający do końca pielgrzymki powinni zadbać o pobyt w dniach 25-26 sierpnia we własnym zakresie.
 5. Regulamin znajduje się na stronie internetowej pielgrzymkapomocnikow.pl.
 6. Informacja o przetwarzaniu wizerunku:
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdjęcia, na których osoba jest częścią większej grupy, nie wymagają osobnej zgody na wykorzystanie. Niemniej na zdjęciach, które robią osoby z obsługi pielgrzymki, mogą się znaleźć wizerunki małych grup lub pojedynczych pątników. Z tego powodu przy rejestracji potrzebna jest wyraźna zgoda uczestnika pielgrzymki na przetwarzanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych pielgrzymki. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych pielgrzymki w dowolnym medium zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik pielgrzymki może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie wizerunku w informacji pielgrzymkowej lub u Kierownika Pielgrzymki – nie ma to jednak wpływa na wcześniejsze przetwarzanie wizerunku.

Na wspólną drogę błogosławi

Kierownik Pielgrzymki

/-/ Ks. Rafał Goliński

RADY:

Nie zalecamy zabierania rzeczy wartościowych, ponieważ niszczą się w czasie drogi.
Najlepsza jest bawełna, wełna, len itp. Bardzo ważne są buty – aby były mocne, rozchodzone, wygodne i najlepiej o jeden numer większe.