Rejestracja Pątników

Każda osoba zapisująca się na pielgrzymkę zobowiązana jest do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego. Można otrzymać go na pielgrzymce albo pobrać go poniżej.

Załączniki

2018-08-17T10:18:34+02:00