Przygotowanie do Beatyfikacji

– DYSKUSJA PANELOWA NA TEMAT PRYMASA WYSZYŃSKIEGO       25.04.2020 (sob.)

– BEATYFIKACJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO              7.07.2020 (ndz.)

– 37. PRASKA PIELGRZYMKA PIESZA (POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA)  16.08-26.08.2020 (ndz.-śr.)

W poniższych terminach będziemy modlić się i rozważać śluby złożone przez Naród Polski napisane przez Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach niewoli w Komańczy. Śluby te zostały złożone na Jasne Górze 26 sierpnia 1956.

22 marca – 28 marca 3 ślub obrona życia
29 marca – 4 kwietnia 2 ślub łaska sakramentalna
5 kwietnia – 11 kwietnia Wielki Tydzień – przygotowanie do Wielkanocy
12 kwietnia – 18  kwietnia 4 ślub wychowanie młodego pokolenia
19. kwietnia – 25 kwietnia przygotowanie do Panelu
25 kwietnia DYSKUSJA PANELOWA NA TEMAT PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
26. kwietnia – 9 maja (dwa tygodnie) 7 ślub cześć Maryi
10 maja – 16 maja 5 ślub solidarność społeczna
17 maja – 23 maja 6 ślub wady narodowe
24 maja – 30 maja 1 ślub tożsamość narodu
31 maja – 6 czerwca bezpośrednie przygotowanie do beatyfikacji
7 czerwca
BEATYFIKACJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
16 sierpnia-26 sierpnia 37. PRASKA PIELGRZYMKA PIESZA (POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA)

Ślub 1
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 2
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 3
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 4
Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 5
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 6
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Ślub 7
Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Zachęcamy do śledzenia na bieżąca fanpage gdzie będziemy informować o przygotowaniach Pomocników i Pielgrzymów do panelu i beatyfikacji.